Адміністрацыйныя працэдуры

АДМІНІСТРАЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭДУРЫ  ПА ЗАЯВАХ ГРАМАДЗЯН


1.РУП "Гандлёвы дом "Усходні" па заявах грамадзян ажыццяўляе наступныя адміністрацыйныя працэдуры:
1.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі;
1.2. Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады;
1.3. Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы;
1.4. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў і спыненні дапамогі;
1.5. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім ўзросту 3 гадоў.

Адказныя – вядучыя спецыялісты па кадрах: Свірыдава Наталля Міхайлаўна, Сасноўская Валянціна Іванаўна (тел. 266-75-12).

1.6.Выдача даведкі аб стане на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.

Адказны – вядучы юрысконсульт кадрава-юрыдычнага аддзела Кіпцік Аксана Генадзьеўна (тел. 266-75-12).

1.7. Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння);
1.8. Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах;
1.9. Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці;
1.10. Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталi на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці;
1.11. Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў;
1.12. Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады;
1.13. Прызначэнне дапамогі за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў;
1.14. Прызначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці;
1.15. Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты;
1.16. Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры;
1.17. Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах;
1.18. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне;
1.19. Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь;
1.20. Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб.

Адказныя – вядучы бухгалтар мешчаніна Вольга Ігараўна (тел. 285-94-63).

1.21. Выдача даведкі аб членстве ў прафсаюзе.

Адказны – старшыня прафсаюзнага камітэта Ковель Алена Баляславаўна (тел. 266-75-21).

1.22.Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем.

Адказны – загадчык цэнтральным гаспадарчым складам Ковель Алена Баляславаўна (тел. 266-75-13).

1.23.Даведка аб рэалізацыі камісійнага аўтатранспарту.

Адказны – загадчык секцыяй па продажы аўтамабіляў Самусік Дзмітрый Генадзьевіч(тел. 265-63-36).

2. Для ажыццяўлення вышэйзгаданых адміністрацыйных працэдур, выдачы даведак грамадзяніну неабходна звярнуцца з пісьмовай або вуснай заявай да адказных асоб.
3. За ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур, названых даведак плата не спаганяецца.
4. Адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца адказнымі асобамі пры прад'яўленні грамадзянінам пашпарта (ці іншага дакумента, які засведчвае яго асобу).